Tuesday, December 29, 2009

DARk bw0O!!!

ai...
tIra bawu aG at cNIe...
at SniE own juz na Karot2 ja..
wEll..wanna ilang my boring...
haha....
2 jer owt..
tirA skung da sEttle ar SkEwla..
sO juz na Ilang borIng sebElowm g bErkhidmAt
4 my Nation.!!

No comments:

Post a Comment